Απόφαση 17190/90

Απόφαση 17190/630/1990: Τροποποίηση συντελεστών δόμησης σε 5 οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς 75Β, 65, 65Α, 13 και 13Α του Δήμου Ευόσμου νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 17190/630/1990: Τροποποίηση συντελεστών δόμησης σε 5 οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς 75Β, 65, 65Α, 13 και 13Α του Δήμου Ευόσμου νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 272/Δ/1990), 14-05-1990.

 

Η Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παράγραφος 1).

 

4. Την υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/12317/549/1989 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης Περί αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ευόσμου (ΦΕΚ 462/Δ/1989).

 

5. Την υπ' αριθμόν 178/1988 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ευόσμου.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 1341/1988 και 382/1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης.

 

7. Τη με αριθμό 66450/4835/1989 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 643/Δ/1989) έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ευόσμου με την οποία καθορίσθηκαν οι μέσοι συντελεστές δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα και καλύπτουν την διευθέτηση των ορίων των τομέων που έγινε σε επίπεδο πολεοδομικής μελέτης.

 

8. Επειδή με τη διευθέτηση αυτή των ορίων των τομέων επήλθε τροποποίηση των συντελεστών δόμησης σε ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 04-04-1990

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.