Απόφαση 17494/91

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/17494/724/1991: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Συκεών νομού Θεσσαλονίκης με τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης και ειδικότερα του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των οικοδομικών τετραγώνων (21, 22, 23, 24, 26)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/17494/724/1991: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Συκεών νομού Θεσσαλονίκης με τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης και ειδικότερα του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των οικοδομικών τετραγώνων (21, 22, 23, 24, 26), (ΦΕΚ 658/Δ/1991) και (ΦΕΚ 343/Δ/1991), 25-09-1991.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παράγραφος 1).

 

4. Την με αριθμό Γ4Δ/15883/1903/1988 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 192/1990 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συκεών.

 

6. Την υπ' αριθμόν 251 πράξης της 13ης/1991 συνεδρίας γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Θεσσαλονίκη, 23-04-1991.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.