Απόφαση 1754/91

Απόφαση 1754/1991: Καθορισμός όρων δόμησης στο εγκεκριμένο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην θέση Γκανί Κοινότητας Γραικοχωρίου νομού Θεσπρωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1754/1991: Καθορισμός όρων δόμησης στο εγκεκριμένο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην θέση Γκανί Κοινότητας Γραικοχωρίου νομού Θεσπρωτίας, (ΦΕΚ 362/Δ/1991), 14-06-1991.

 

Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας

 

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε.

 

6. Το από 25-10-1984 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 39/Δ/1985) για την έγκριση του Τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην θέση Γκανί Κοινότητας Γραικοχωρίου Θεσπρωτίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 397/1991 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Θεσπρωτίας.

 

8. Το υπ' αριθμόν 5/1991 Πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Θεσπρωτίας, αποφασίζουμε:

 

Ορίζουμε τους παρακάτω όρους δόμησης στο εγκεκριμένο Τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην θέση Γκανί Κοινότητας Γραικοχωρίου Θεσπρωτίας:

 

1. Τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα όπως παραχωρήθηκαν.

 

2. Το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 50% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης 0.8.

 

4. Το μέγιστο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m.

 

5. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος μέχρι 2 m υπεράνω του μέγιστου ύψους των 7.5 m.

 

6. Κατά τα λοιπά ισχύει ο νόμος 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηγουμενίτσα, 23-05-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.