Απόφαση 17802/92

Απόφαση 17802/611/1992: Ακύρωση της με αριθμό 4998/187/1992 απόφασης Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και συμπλήρωση των διατάξεων του από 17-01-1935 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 21/Α/1935)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 17802/611/1992: Ακύρωση της με αριθμό 4998/187/1992 απόφασης Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και συμπλήρωση των διατάξεων του από [ΠΔ] 17-01-1935 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 21/Α/1935), (ΦΕΚ 779/Δ/1992), 31-07-1992.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

6. Τη με αριθμό 87/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.

 

7. Τη με αριθμό 32/19-12-1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

8. Την με αριθμό 4998/187/1992 (ΦΕΚ 248/Δ/1992) απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.

 

9. Την με αριθμό 49/11-06-1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

α) Ακυρώνουμε την με αριθμό 4998/187/1992 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.

 

β) Συμπληρώνουμε τις διατάξεις του από [ΠΔ] 17-01-1935 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 21/Α/1935) που αφορά την περιοχή Νέας Φιλοθέης του Δήμου Αμαρουσίου και ορίζουμε για όσα οικόπεδα προϋπάρχουν του νόμου 651/1977 ελάχιστον εμβαδόν Ε = 350 m2 και ελάχιστο πρόσωπο Π = 10 m.

 

γ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.17802.92

 

Αγία Παρασκευή, 26-06-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.