Απόφαση 4998/92

Απόφαση 4998/187/1992: Τροποποίηση των ελαχίστων ορίων αρτιότητας οικοπέδων σε τμήμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου (περιοχή Νέας Φιλοθέης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4998/187/1992: Τροποποίηση των ελαχίστων ορίων αρτιότητας οικοπέδων σε τμήμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου (περιοχή Νέας Φιλοθέης), (ΦΕΚ 248/Δ/1992), 18-03-1992.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

7. Τη με αριθμό 32/19-12-1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των ελαχίστων ορίων αρτιότητας των οικοπέδων σε τμήμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου (από [ΠΔ] 17-01-1935 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 21/Α/1935)), που ορίζονται, για όσα οικόπεδα προϋπάρχουν του νόμου 651/1977, σε 350 m2 για το εμβαδόν και 10 m για το πρόσωπο.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

a.4998.92

 

Αγία Παρασκευή, 02-03-1992

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν 17802/611/1992 απόφαση (ΦΕΚ 779/Δ/1992).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.