Απόφαση 1801/91

Απόφαση ΤΠ/1801/1991: Καθορισμός ορίων διάκρισης και κατάταξης σε κατηγορία και καθορισμού αρτιότητας οικοπέδων του οικισμού Σταφύλου του δήμου Σκοπέλου νομού Μαγνησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/1801/1991: Καθορισμός ορίων διάκρισης και κατάταξης σε κατηγορία και καθορισμού αρτιότητας οικοπέδων του οικισμού Σταφύλου του δήμου Σκοπέλου νομού Μαγνησίας, (ΦΕΚ 341/Δ/1991), 11-06-1991.

 

Ο Νομάρχης Μαγνησίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

β) Του άρθρου 42 παράγραφος 5 του νόμου 1337/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 17 του νόμου 1512/1985.

 

γ) Του νόμου 3200/1955 περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

δ) Του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 712/1970 περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού Δημοσίων Έργων αρμοδιοτήτων που εκδόθηκε σ' εκτέλεση του νομοθετικού διατάγματος 532/1970, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

2. Τη μελέτη ανοικτών πόλεων για την ανασυγκρότηση των χωριών κάτω των 2000 κατοίκων που έχει συνταχθεί από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

3. Την 195/1990 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά επί της πρότασης του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών περί καθορισμού ορίων.

 

4. Την 4/1991 θέμα 1ο γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Μαγνησίας ως προς την κατηγορία, τα όρια και την αρτιότητα των οικοπέδων του Οικισμού Σταφύλου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Κατηγορία οικισμού

Άρθρο 2: Καθορισμός ορίων οικισμού

Άρθρο 3: Αρτιότητα οικοπέδου

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου τοπογραφικού διαγράμματος που την συνοδεύει, θ' αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Νομού Μαγνησίας επί 15 Ημέρες για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 

Βόλος, 06-05-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.