Απόφαση 18078/90

Απόφαση 18078/Π436/1990: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Παιανίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 18078/Π436/1990: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Παιανίας, (ΦΕΚ 379/Δ/1990), 23-07-1990.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62.

 

4. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

6. Την με αριθμό 60199/2590/1986 (ΦΕΚ 1062/Δ/1986) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Παιανίας (νομού Αττικής).

 

7. Το από [ΠΔ] 29-05-1926 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 176/Α/1926) περί εγκρίσεως Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Παιανίας όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με το από [ΠΔ] 13-08-1934 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Α/1934).

 

8. Την υπ' αριθμόν 75/1985 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιανίας.

 

9. Την πράξη 8 της συνεδρίας 18 της 24-05-1990 για το θέμα, του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Την αναθεώρηση του από 29-05-1926 εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Παιανίας Αττικής.

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Τομέας Β

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 9

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 28-07-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.