Απόφαση 184182/16 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την παρούσα απόφαση κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και καθορίζονται τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας, για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 17, 20, 21 και 22 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012) καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων που αφορούν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών.

 

Επίσης, αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο προστίμου που προβλέπεται στην παράγραφο 4)α του άρθρου 29 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012), καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησής τους και η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης επιβολής τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.