Απόφαση 20214/88

Απόφαση 20214/472/88/1988: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού χαρακτηρισμός χώρου και καθορισμός όρων δομήσεως για την ανέγερση του νέου κτιρίου του Εθνικού Τυπογραφείου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Λυκόβρυσης Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 20214/472/88/1988: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού χαρακτηρισμός χώρου και καθορισμός όρων δομήσεως για την ανέγερση του νέου κτιρίου του Εθνικού Τυπογραφείου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Λυκόβρυσης Αττικής, (ΦΕΚ 863/Δ/1988), 05-12-1988.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 29 και

 

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως (ΦΕΚ 97/Α/1955).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 περί έγκρισης τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

6. Τις υπ' αριθμόν 163/7/1988 και αποφάσεις του ΔΚ Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Το πρακτικό 15 της συνεδρίας 44 για το θέμα, του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

1. Το χαρακτηρισμό του χώρου με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑ στην εκτός σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Λυκόβρυσης για την ανέγερση του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

2. Τον καθορισμό των όρων δομήσεως: Ποσοστό κάλυψης 50%, συντελεστής δόμησης 1.2 ισχύς Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

Το ρυμοτομικό σχέδιο που συνοδεύει την απόφαση να αναρτηθεί στην Διεύθυνση Πολεοδομίας επί 15 ημέρες.

 

Αγία Παρασκευή, 22-11-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.