Απόφαση 2085/81

Απόφαση 2085/1981: Περί χαρακτηρισμού ως οικιστικής της περιοχής Πανόραμα στην Κοινότητα Καλλιφύτου νομού Δράμας και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2085/1981: Περί χαρακτηρισμού ως οικιστικής της περιοχής Πανόραμα στην Κοινότητα Καλλιφύτου νομού Δράμας και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής, (ΦΕΚ 311/Δ/1981), 11-06-1981.

 

Ο Νομάρχης Δράμας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα νομοθετικά διατάγματα 3620/1956 και 532/1970.

 

β) Του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979) περί Οικιστικών Περιοχών.

 

γ) Του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) περί προστασίας των Δασών κ.λ.π.

 

δ) Του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980) περί ειδικών χρήσεων γης και των ανωτέρω μεγεθών επιτρεπομένης εκμεταλλεύσεως οικοδομήσιμων χώρων.

 

ε) Του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

στ) Του προεδρικού διατάγματος 56/1981 (ΦΕΚ 20/Α/1981) περί συμπληρώσεως του προεδρικού διατάγματος 36/1980, περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τους Νομάρχες των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου για το χαρακτηρισμό περιοχών ως Οικιστικών.

 

2. Την υπ' αριθμόν 9610/1979 (ΦΕΚ 1021/Β/1979) απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος περί χαράξεως κατευθυντηρίων γραμμών της Χωροταξικής Πολιτικής για την Οικιστική αποκέντρωση.

 

3. Την υποβληθείσα μελέτη Οικιστικής αναπτύξεως μονίμου κατοικίας στην περιοχή Καλλιφύτου Δράμας υπό του Οικοδομικού Συνεταιρισμού των εν ενεργεία Δημοσίων Υπαλλήλων των Υπουργείων Γεωργίας και Δημοσίων Έργων Το Πανόραμα.

 

4. Την υποβληθείσα αίτηση και δήλωση ιδιοκτητών αγρών στην περιοχή Πανόραμα της Κοινότητος Καλλιφύτου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 42/1981 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Καλλιφύτου.

 

6. Τον σχηματισθέντα φάκελλο και

 

α) Την από 22-05-1981 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Νομού μας.

 

β) Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων νομού Δράμας που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 16/1981 Πρακτικό περί εγκρίσεως από τεχνικής πλευράς της Οικιστικής μελέτης και το συνοδεύον Τοπογραφικό διάγραμμα, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε το χαρακτηρισμό της περιοχής Πανόραμα της Κοινότητας Καλλιφύτου ως οικιστικής σύμφωνα με τη μελέτη που υποβλήθηκε από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό των εν ενεργεία Δημοσίων Υπαλλήλων των Υπουργείων Γεωργίας και Δημοσίων Έργων μέσα στα όρια του Τοπογραφικού Διαγράμματος με κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Δράμας.

 

Στο αυτό διάγραμμα φαίνονται και τα όρια κάθε ζώνης σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 947/1979.

 

Οι προβλεπόμενες γενικές και ειδικές χρήσεις γης κατά ζώνη αναγράφονται πάνω στον Πίνακα του Τοπογραφικού Διαγράμματος.

 

Η ανάπτυξη της Οικιστικής περιοχής να γίνει με τον τρόπο θεσπίσεως γενικών όρων σχηματισμού οικοπέδου και δομήσεως επ' αυτών και με δαπάνες του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Πανόραμα.

 

Η παρούσα με το Τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2085.81

 

Δράμα, 26-05-1981

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.