Απόφαση 23867/89

Απόφαση 23867/575/Π1095/1989: Τροποποίηση των όρων δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Βριλησσίων στην περιοχή Πάτημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 23867/575/Π1095/1989: Τροποποίηση των όρων δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Βριλησσίων στην περιοχή Πάτημα, (ΦΕΚ 207/Δ/1989), 17-04-1989.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1599/1986 περί σχέσεων Κράτους - Πολίτη κ.λ.π.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 8 παράγραφος 1 και 85Α.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Το από 11-08-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 859/Δ/1987).

 

5. Την υπ' αριθμόν 196/1988 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων.

 

6. Την από 24-11-1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων του νομού, όπως εκφράστηκε στην υπ' αριθμόν 48/1988 συνεδρίαση, πράξη 15η, αποφασίζουμε:

 

Την αύξηση του μεγίστου ύψους των κτιρίων στην εντός σχεδίου περιοχή Πάτημα Κοινότητας Βριλησσίων από 8.5 m, όπως όριζε το άρθρο 5 του από 11-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 859/Δ/1987), σε 8.6 m.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 30-03-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.