Προεδρικό διάταγμα 11/8/87

ΠΔ 11-08-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Πάτημα (πολεοδομική ενότητα 4) της κοινότητας Βριλησσίων (νομού Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ίδιας κοινότητας σε συνεχόμενη περιοχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-08-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Πάτημα (πολεοδομική ενότητα 4) της κοινότητας Βριλησσίων (νομού Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ίδιας κοινότητας σε συνεχόμενη περιοχή, (ΦΕΚ 859/Δ/1987), 08-09-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφος 3).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Την υπ' αριθμόν 71869/3127/24-10-1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητας Βριλησσίων (Νομού Αττικής) (ΦΕΚ 1135/Δ/1986), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 33727/1688/03-06-1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 71869/3127/24-10-1986 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της κοινότητας Βριλησσίων (Νομού Αττικής) (ΦΕΚ 536/Δ/1987).

 

6. Τις υπ' αριθμούς 34/1986, 201/1986 και 233/1986 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Βριλησσίων.

 

7. Την υπ' αριθμόν 29/1986 γνωμοδότηση της 2ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 15/1987 και 399/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-08-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.