Απόφαση 2609/92

Απόφαση 2609/1992: Τροποποίηση της 3558/1985 απόφασης του Νομάρχου Λευκάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2609/1992: Τροποποίηση της 3558/1985 απόφασης του Νομάρχου Λευκάδας, (ΦΕΚ 1053/Δ/1992), 12-10-1992.

 

Η Νομάρχης Λευκάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί Διοικητικής Αποκέντρωσης.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας μέχρι 2000 κατοίκων, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών της Λευκάδας που συμπληρώθηκαν από τους μελετητές κατά την υπόδειξη των σχετικών προδιαγραφών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Την με αριθμό 3/1992 εισήγηση Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Λευκάδας.

 

6. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος όπως αυτή διατυπώθηκε στα πρακτικά 3/1985 θέμα 1ο και 14/13-08-1992 θέμα 2ο.

 

7. Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Λευκάδας (17-09-1992).

 

8. Την υπ' αριθμόν 25/1992 θέμα 14ο γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

9. Την υπ' αριθμόν 2598/1992 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την υπ' αριθμόν οίκοθεν 3538/1985 απόφασή μας και κατατάσσουμε τους οικισμούς με πληθυσμό μέχρι των 2000 κατοίκων νομού Λευκάδος, που αναφέρονται παρακάτω ως εξής:

 

2. Κάστος: Αξιόλογος από ενδιαφέρων.

4. Κατωμέρι: Αξιόλογος από αδιάφορος.

5. Βαθύ: Αξιόλογος από ενδιαφέρων.

8. Κάλαμος: Αξιόλογος από ενδιαφέρων.

10. Σπαρτοχώρι: Αξιόλογος από αδιάφορος.

11. Άγιος Νικήτας: Παραδοσιακός από αξιόλογος.

14. Βαυκέρη: Αξιόλογος από ενδιαφέρων.

15. Βλυχό: Αξιόλογος από ενδιαφέρων.

16. Σύβοτα: Παραδοσιακός από αξιόλογος.

17. Νεοχώρι: Αξιόλογος από ενδιαφέρων.

20. Βασιλική (το σύνολο του παλαιού οικισμού): Αξιόλογος από ενδιαφέρων.

22. Κατωχώρι: Αξιόλογος από ενδιαφέρων.

23. Σπανοχώρι: Αξιόλογος από αδιάφορος.

24. Εγκλουβή: Αξιόλογος από αδιάφορος.

25. Τσουκαλάδες: Αξιόλογος από αδιάφορος.

26. Πηγαδισάνοι: Αξιόλογος από αδιάφορος.

28. Αλέξανδρος: Αξιόλογος από αδιάφορος.

29. Ράχη (Νυδριού): Αξιόλογος από αδιάφορος.

31. Βουρνικά: Αξιόλογος από αδιάφορος.

32. Άλατρο: Αξιόλογος από αδιάφορος.

33. Κάβαλος: Αξιόλογος από αδιάφορος.

34. Αθάνι: Αξιόλογος από αδιάφορος.

35. Ασπρογερακάτα: Αξιόλογος από αδιάφορος.

36. Λαζαράτα: Αξιόλογος από αδιάφορος.

37. Χορτάτα: Αξιόλογος από αδιάφορος.

38. Καρνά: Αξιόλογος από ενδιαφέρων.

39. Φτερνό: Αξιόλογος από αδιάφορος.

40. Κατούνα: Αξιόλογος από αδιάφορος.

42. Κυμηλιό: Αξιόλογος από αδιάφορος.

44. Κολυβάτα: Αξιόλογος από αδιάφορος.

45. Σύβρος: Αξιόλογος από αδιάφορος.

46. Δρυμώνας: Αξιόλογος από ενδιαφέρων.

47. Πλατύστομα: Αξιόλογος από αδιάφορος.

48. Κοντάραινα: Αξιόλογος από ενδιαφέρων.

50. Μαραντοχώρι: Αξιόλογος από ενδιαφέρων.

51. Καλαμίτσι: Αξιόλογος από αδιάφορος.

52. Πινακοχώρι: Αξιόλογος από αδιάφορος.

53. Πόρος: Αξιόλογος από αδιάφορος.

54. Δράγανος: Αξιόλογος από αδιάφορος.

56. Εξανθειά (σύνολο παλαιού οικισμού): Αξιόλογος από αδιάφορος.

57. Εύγηρος: Αξιόλογος από αδιάφορος.

58. Ρεκατσινάτα: Αξιόλογος - μικρός - εγκαταλελειμμένος - συνεκτικός.

59. Πρεμεντίνου: Αξιόλογος - συνεκτικός - μικρός - εγκαταλελειμμένος.

 

Κατά τα άλλα ισχύει η προηγούμενη απόφασή μας (οίκοθεν 3558/1985).

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λευκάδα, 24-09-1992

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.