Απόφαση 262042/17 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 153Α της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς με:

 

α) Τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κοινόχρηστου Χώρου με στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Δ-Τ4-Λ-Μ-Τ5-Κ-Ε-Η-Τ1 στο οικοδομικό τετράγωνο 153Α και τον χαρακτηρισμό του ως οικοδομήσιμου χώρου.

 

β) Τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης στο παραπάνω νέο οικοδομήσιμο τμήμα, με στοιχεία Τ1Τ2-Τ3-Δ-Τ4-Λ-Μ-Τ5-Κ-Ε-Η-Τ1, όπως αυτοί ισχύουν για την περιοχή, με χρήση γης αυτή των Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης.

 

γ) Την ενοποίηση των οικοδομικών τετραγώνων 218, 219 και 153Α και την δημιουργία ενός ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου 218Ν, με στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Ν-Ξ-Λ-Μ-0-Π-Τ5-Κ-Τ6Τ7-Τ1. Στο οικοδομικό τετράγωνο 218 με στοιχεία Τ4-Ν-Ξ-Λ-Τ4 και στο οικοδομικό τετράγωνο 219 με στοιχεία Μ-0-Π-Τ5-Μ διατηρείται η χρήση της γενικής κατοικίας.

 

δ) Στο αποχαρακτηριζόμενο ακίνητο δεν επιβάλλεται εισφορά σε γη σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α/2014), ως συνέπεια της με αριθμό 5465/1995 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, και όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο πρωτότυπο χρωματισμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνοδεύει την απόφαση αυτή.

 

a.262042.17Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.