Απόφαση 29-psk-38853-1575/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται ο Πολεοδομικός Κανονισμός της περιοχής επέκτασης του οικισμού Μονολόφου όπως διατυπώνεται στη συνέχεια:

 

α. Τήρηση προκηπίου στα πρόσωπα των οικοδομικών τετραγώνων που προτείνονται για χρήση κατοικίας πλάτους 3 m αλλά και 5 m ή 7 m σε σημεία και ζώνες ειδικής σημασίας.

 

β. Εφαρμογή χρήσεων γενικής κατοικίας από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με επί πλέον δυνατότητα κατασκευής αγροτικών αποθηκών και κτιρίων οικόσιτης κτηνοτροφίας (περιορισμένης στα νόμιμα όρια).

 

γ. Καθορισμός όρων δόμησης ως εξής:

 

γ)1. Αρτιότητα οικοπέδων:

 

ελάχιστο πρόσωπο 12 m, ελάχιστο εμβαδόν 500 m2
οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά την 03-05-1985 και θεωρούνταν άρτια κατά τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως εκάστοτε ισχύουν να θεωρούνται άρτια και μετά την ενδεχόμενη απομείωση λόγω ρυμοτομίας.

 

γ)2. Συντελεστής δόμησης:

 

για τα πρώτα 500 m2 επιφανείας οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,6
για την υπόλοιπη επιφάνεια του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.4.

 

γ)3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

γ)4. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m με υποχρεωτική κατασκευή στέγης ανωτάτου ύψους 2 m και μέγιστη κλίση 40%.

 

γ)5. Επιβάλλονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και περιορισμοί:

 

Τρόπος κάλυψης στέγης κεραμίδι κόκκινου χρώματος.
Υποχρεωτική ενσωμάτωση στις επιφάνειες της στέγης τυχόν ηλιακών συλλεκτών.
Οι εξώστες να μην καταλαμβάνουν όλο το μήκος της όψης και η επιστέγασή τους να γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση της στέγης.
Τα ανοίγματα στις όψεις να μην υπερβαίνουν το 30%.
Κυρίαρχα χρώματα στις όψεις: λευκό, ώχρα, όμπρα, μπεζ, γκρίζο.
Οι περιφράξεις να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις σχετικές γενικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
Για τυχόν παρεκκλίσεις από τα παραπάνω θα πρέπει οι μελέτες να εγκρίνονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

 

γ)6. Για όλα τα υπόλοιπα να ισχύουν οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και του κτιριοδομικού κανονισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.