Απόφαση 29-psk-38853-1575/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμιμες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης εκτελούνται όπως έχουν εκδοθεί. Επίσης εκδίδονται και εκτελούνται οικοδομικές άδειες σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις εάν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης έχει υποβληθεί στην Διεύθυνση Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης σχετική αίτηση με πλήρη τα αντιστοίχως απαιτούμενα στοιχεία, σύμφωνα και με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.