Απόφαση 2974/93

Απόφαση 2974/1993: Τροποποίηση ορίων των τομέων συντελεστών δόμησης στη Λάρισα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2974/1993: Τροποποίηση ορίων των τομέων συντελεστών δόμησης στη Λάρισα, (ΦΕΚ 534/Δ/1993), 170-05-1993.

 

Ο Νομάρχης Λάρισας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα τα άρθρο 1 αυτού.

 

4. Τις 192/1989 - 512/1989 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 266/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Λάρισας, όπως διατυπώθηκε στο πρακτικό της 12ης/1989 συνεδρίας.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 1668/1988 (ΦΕΚ 348/Δ/1988), 811/1989 (ΦΕΚ 183/Δ/1989) και 5657/1989 (ΦΕΚ 550/Δ/1989) αποφάσεις του Νομάρχη περί αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας.

 

7. Τα προεδρικά διατάγματα (ΦΕΚ 354/Δ/1988) και (ΦΕΚ 388/Δ/1989) περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας.

 

Επειδή με την έγκριση της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας ορισμένες περιοχές, που ήταν εντός σχεδίου αναθεωρήθηκαν με τα διατάγματα των επεκτάσεων, με αποτέλεσμα να έχουν σήμερα τον συντελεστή δόμησης που ισχύει για τις περιοχές που εντάσσονται για πρώτη φορά σε ρυμοτομικό σχέδιο.

 

Επειδή τα οικόπεδα που βρίσκονται στις περιοχές αυτές με την προαναφερόμενη ρύθμιση έγιναν μειονεκτικότερα, γι' αυτό αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 23-04-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.