Απόφαση 32382-816/95

Απόφαση 32382/816/1995: Τροποποίηση και καθορισμός όρων δόμησης στον αυτοτελή συνοικισμό Κιούρκα Λιοσάτι της Κοινότητας Αφιδνών Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 32382/816/1995: Τροποποίηση και καθορισμός όρων δόμησης στον αυτοτελή συνοικισμό Κιούρκα Λιοσάτι της Κοινότητας Αφιδνών Αττικής, (ΦΕΚ 336/Δ/1995), 16-05-1995.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 20/1994 Πράξη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 το νόμο 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των όρων δόμησης στον αυτοτελή Συνοικισμό Κιούρκα - Λιοσάτι της Κοινότητας Αφιδνών και καθορίζουμε αυτούς ως εξής:

 

1. Χρήση: αμιγής κατοικία ως περιγράφεται στο σχετικό Διάταγμα.

 

2. Αρτιότητα οικοπέδων ως παραχωρήθηκαν.

 

3. Επιτρεπόμενη κάλυψη 0.5.

 

4. Συντελεστής δόμησης ο ισχύων 0.8.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 9.5 m, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρεωτικής στέγης.

 

6. Υποχρεωτική πλαγία απόσταση, σύμφωνα με το άρθρο 9 ή άρθρο 14 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 εκτός αν δεν εξασφαλίζεται πλάτος οικοδομής τουλάχιστον 9 m οπότε επιτρέπεται ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου.

 

Η απόσταση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 21-03-1995.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.