Απόφαση 34902/87

Απόφαση 34902/639/1987: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Δήμου Δάφνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 34902/639/1987: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Δήμου Δάφνης, (ΦΕΚ 1277/Δ/1987), 31-12-1987.

 

Ο Νομάρχης Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 1, παράγραφος 4.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος α.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

6. Την πολεοδομική μελέτη που εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο ΚΕΠΑΜΕ σύμφωνα με την από 22-07-1983 σύμβαση μεταξύ του γραφείου και του Νομάρχη Αθηνών.

 

7. Την 149/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης.

 

8. Την με αριθμό 27051/487/1987 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Αθηνών προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Την με αριθμό 34902/639/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της 39ης συνεδρίασης, πράξη 7 στις 27-11-1987, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης του Δήμου Δάφνης, όπως φαίνεται στο χάρτη ΠΑ-2 κλίμακα 1:5.000 και αναλυτικότερα:

 

α) Χρήσεις γης σύμφωνα με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο Δάφνης.

 

β) Οι όροι δόμησης παραμένουν αμετάβλητοι και φαίνονται στον πίνακα του χάρτη ΠΑ-2.

 

γ) Οι πεζοδρομήσεις κατά γειτονιά, φαίνονται στον χάρτη ΠΑ-2 και είναι:

 

Γειτονιά 1 - Κέντρο

 

Ο δρόμος Αγίας Βαρβάρας από τον δρόμο Μ. Καραολή μέχρι τον δρόμο Ελευθερίου Βενιζέλου, διακόπτεται στο δρόμο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ο δρόμος Έλλης από τον δρόμο Σοφοκλή Βενιζέλου μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
Ο δρόμος Δερβενακίων από τον δρόμο Αγίας Βαρβάρας μέχρι τον δρόμο Κανάρη.
Ο δρόμος Αλεξάνδρας από το δρόμο Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι τον δρόμο Διστόμου.

 

Γειτονιά 2 - Αγίας Βαρβάρας

 

Ο δρόμος Αρματολών από τον δρόμο Αλκινόου μέχρι τον δρόμο Κολοκοτρώνη.
Ο δρόμος Ηούς από τον δρόμο Παπαναστασίου μέχρι τον δρόμο Αρτέμιδος.
Ο δρόμος Αφροδίτης, μεταξύ των δρόμων Αρματολών και Αλεξανδρείας.
Ο δρόμος Αλαμάνας μεταξύ των δρόμων Αφροδίτης και Κατριβάνου και ο δρόμος Πλαταιών μεταξύ των δρόμων Αλεξάνδρειας και Αλαμάνας.
Ο δρόμος Βύρωνος από Αγία Βαρβάρα μέχρι τον δρόμο Αντιγόνης.
Ο δρόμος Ερατούς από τον δρόμο Σοφοκλή Βενιζέλου μέχρι τον δρόμο Παπαναστασίου.
Τα αδιέξοδα στα οικοδομικά τετράγωνα 208, 209 και 199.

 

Γειτονιά 3 - Ζωοδόχου Πηγής

 

Ο δρόμος Αιγαίου από τον δρόμο Καβάλας μέχρι την εκκλησία.
Ο δρόμος Καβάλας από τον δρόμο Ζωοδόχου Πηγής, μέχρι τον δρόμο Κρήτης.
Ο δρόμος Ναυαρίνου από τον δρόμο Αιγαίου, μέχρι τον δρόμο Κρήτης.
Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής από τον δρόμο Ζωοδόχου Πηγής μέχρι τον δρόμο Ιβύκου.
Ο ανώνυμος δρόμος μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 34Α και χώρου πρασίνου.
Ο δρόμος Πλάτωνος από τον δρόμο Ακροπόλεως μέχρι την πλατεία Ζωοδόχου Πηγής.
Οι δρόμοι Δράμας και Δαρδανελίων.
Ο ανώνυμος δρόμος στο οικοδομικό τετράγωνο 34.
Ο ανώνυμος δρόμος στην πλατεία Παππά.
Ο δρόμος Τσακάλωφ από τον δρόμο Αρκαδίου μέχρι τον δρόμο Μπουμπουλίνας.
Το αδιέξοδο στο οικοδομικό τετράγωνο 15.
Ο δρόμος Ζωοδόχου Πηγής μεταξύ των δρόμων Μπουμπουλίνας και Αρκαδίου.
Ο δρόμος στο οικοδομικό τετράγωνο 69 και οικοδομικό τετράγωνο 79.

 

Γειτονιά 4 - Άι Γιάννη

 

Ο δρόμος Ροδόπης από τον δρόμο Εθνικής Αντίστασης μέχρι την Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
Ο δρόμος Τζαβέλα μεταξύ των δρόμων Εθνάρχου Μακαρίου και Κουντουριώτου.
Ο δρόμος Όθωνος από τον δρόμο Ροδόπης μέχρι τον δρόμο Τζαβέλα.

 

Γειτονιά 5 - Σωρού

 

Ο δρόμος Ίμβρου από τον δρόμο Εθνικής Αντίστασης μέχρι την Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
Ο δρόμος Αρτέμωνος μεταξύ των δρόμων Χίου και Ηλία Ηλιού.
Ο δρόμος Ηλία Ηλιού από την Λεωφόρο Ηλιουπόλεως μέχρι τον δρόμο Ηπείρου και το αδιέξοδο στο οικοδομικό τετράγωνο 161.
Ο δρόμος Εθνικής Αντίστασης μεταξύ των δρόμων Ίμβρου και Χίου και το αδιέξοδο στο οικοδομικό τετράγωνο 167.
Ο δρόμος Ηλιουπόλεως μεταξύ των δρόμων Ηλιούπολης και Ηδομένης.

 

Γειτονιά 6 - Άνω Χαραυγή

 

Ο δρόμος Πλούτωνος από τον δρόμο Βότση μέχρι τον δρόμο Αισχύλου.
Ο δρόμος Μακρυγιάννη από τον δρόμο Φίλωνος μέχρι τον δρόμο Παύλου Μελά.
Ο δρόμος Παύλου Μελά μεταξύ των δρόμων Πεντέλης και Πλούτωνος.
Ο δρόμος Φίλωνος μεταξύ των δρόμων Πεντέλης και Πλούτωνος.
Ο δρόμος Αριστοφάνους μεταξύ των δρόμων Κατσώνη και Πλούτωνος.
Το αδιέξοδο στο οικοδομικό τετράγωνο 492.

 

Και δ) η δέσμευση των χώρων για τις κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες που φαίνονται στον χάρτη ΠΑ-2 κλίμακα 1:5.000, να γίνει με την διαδικασία των τροποποιήσεων.

 

a.34902.87

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-12-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.