Απόφαση 35892/92

Απόφαση 35892/7095/1992: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της Κοινότητας Λυκόβρυσης (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 35892/7095/1992: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της Κοινότητας Λυκόβρυσης (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 1362/Δ/1992), 31-12-1992.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 (παράγραφοι 3 και 4) του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 (παράγραφος 1) του νόμου 1849/1989 Επέκταση, συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1989).

 

5. Την 39962/1037/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων από τον Οργανισμό Αθήνας (ΦΕΚ 327/Β/1990).

 

6. Το 61527/5492/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προς την Κοινότητα Λυκόβρυσης και τους αρμόδιους φορείς.

 

7. Το 49056/2774/1988 έγγραφο του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προς την Κοινότητα Λυκόβρυσης.

 

8. Το 202/1992 έγγραφο του Οργανισμού της Αθήνας προς την Κοινότητα Λυκόβρυσης.

 

9. Το Δ2/21450/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ2 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

10. Το 138068/1986 έγγραφο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

11. Το 500742/1987 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

12. Το 4549/1986 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

13. Το ΠΦΚ/Φ288/52434/1986 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

14. Το Πρακτικό 2/2-12-1986 της Ευκαιριακής Νομαρχιακής Επιτροπής (ΕΝΕ) Ανατολικής Αττικής.

 

15. Το 116451/8430/1987 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.

 

16. Το 5652/1988 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

17. Το γεγονός ότι η Κοινότητα Λυκόβρυσης και οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

18. Η 3/συνεδρία 3/24-04-1992 γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της Κοινότητας Λυκόβρυσης (νομού Αττικής), όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στον χάρτη Π.1 σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση της Κοινότητας για πληθυσμό 6.000 και την σταθεροποίησή του, στο επίπεδο αυτό όπως φαίνεται στον χάρτη Π.1 με:

 

α) την επέκταση του σχεδίου πόλης σε έκταση δυτικά του εγκεκριμένου σχεδίου της Κοινότητας και μεταξύ αυτού και του βιομηχανικού πάρκου και τη δημιουργία 2 πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών με μέση πυκνότητα κατοίκων ανά εκτάριο και μέσο συντελεστή δόμησης, όπως φαίνονται στον χάρτη Π-1, ως εξής:

 

Πολεοδομική Ενότητα

Μέση πυκνότητα

κάτοικοι / ha

Μέσος συντελεστής δόμησης

1

22

0.8

2

39

0.8

 

και την επέκταση του σχεδίου σε ζώνες άλλων χρήσεων πλην κατοικίας και ειδικότερα: βιομηχανικό - βιοτεχνικό πάρκο, αθλητικό κέντρο, ζώνη πρασίνου, περιοχή Ιδρύματος Τοσίτσα και περιοχή εκτός σχεδίου παρά το ρέμα Πύρνα που περιλαμβάνει και τη Μονή Χρυσοβαλάντου (ΖΕΑ).

 

β) τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1 και ειδικότερα:

 

Τον καθορισμό χρήσης γενικής κατοικίας στην εκτός σχεδίου έκταση που βρίσκεται μεταξύ των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου και του βιοτεχνικού πάρκου στην Πολεοδομική Ενότητα 1.
Τον καθορισμό χρήσης γενικής κατοικίας στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί των Λεωφόρων Ειρήνης, Σοφοκλή Βενιζέλου και Βασιλέως Παύλου και σε βάθος μέχρι ενός οικοδομικού τετραγώνου.
Τον καθορισμό χρήσης πολεοδομικού κέντρου στο κέντρο του οικισμού στην συμβολή των Λεωφόρων Βασιλέως Παύλου και Σοφοκλή Βενιζέλου.
Τον καθορισμό χρήσης αμιγούς κατοικίας στις υπόλοιπες περιοχές των πολεοδομικών ενοτήτων.
Τη χωροθέτηση παιδικής χαράς.
Τη χωροθέτηση δύο βρεφονηπιακών σταθμών ένα σε κάθε πολεοδομική ενότητα.
Τη χωροθέτηση νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου και λυκείου στην Πολεοδομική Ενότητα 1.

 

Οι ακριβείς χωροθετήσεις των παραπάνω χώρων καθορίζονται στο επίπεδο της πολεοδομικής μελέτης.

 

Τον καθορισμό ζωνών άλλων χρήσεων πλην κατοικίας και ειδικότερα:

 

1)α. Βιομηχανικό και βιοτεχνικό Πάρκο (προτεινόμενη ΖΕΑ).

 

Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνεται και η έκταση που προορίζεται για Εθνικό Τυπογραφείο και Συνεργείο Επισκευής Κρατικών Αυτοκινήτων.

 

1)β. Αθλητικό κέντρο σε συνεχόμενη περιοχή με το βιομηχανικό βιοτεχνικό Πάρκο.

 

1)γ. Η περιοχή του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα του οποίου οι χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με προτεινόμενο προεδρικό διάταγμα (ΖΕΑ).

 

1)δ. Περιοχή βόρεια της Κοινότητας παρά το ρέμα Πύρνας της οποίας οι χρήσεις καθορίζονται με προτεινόμενο προεδρικό διάταγμα (ΖΕΑ).

 

Β. Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1 και ειδικότερα:

 

Ως ταχεία λεωφόρος χαρακτηρίζεται η Λεωφόρος Κύμης.
Ως πρωτεύουσες αρτηρίες χαρακτηρίζονται οι λεωφόροι:
oα) Ειρήνης Αμαρουσίου - Καραολή Δημητρίου - Γεωργίου Παπανδρέου
oβ) Ηρακλείου - Βασιλέως Παύλου - Σοφοκλή Βενιζέλου - Αχαρνών,
oγ) Λεωφόρος Πύρνας.

 

2. Συνοπτικό αντίτυπο του παραπάνω πρωτότυπου χάρτη που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 95892/1992 πράξη του δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με την απόφαση αυτή.

 

3. Εντός της περιοχής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.35892.92

 

Αθήνα, 25-11-1992

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.