Απόφαση 390/90

Απόφαση 390/1990: Τροποποίηση σχεδίου οριοθέτησης οικισμού Στρογγυλής νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 390/1990: Τροποποίηση σχεδίου οριοθέτησης οικισμού Στρογγυλής νομού Άρτας, (ΦΕΚ 66/Δ/1990), 13-02-1990.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

5. Την 33553/1989 απόφαση Νομάρχη Άρτας, που αφορά τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Στρογγυλής.

 

6. Την 27/1989 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου Στρογγυλής της 10-11-1989 με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν.

 

7. Την υπ' αριθμόν 5731/1989 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας της 22-01-1990 προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Άρτας.

 

8. Την με αριθμό πρακτικού 1 (θέμα 2ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας της 23-01-1990, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του σχεδίου οριοθέτησης του οικισμού Στρογγυλής νομού Άρτας, όπως αυτή καθορίστηκε με την αριθμόν 3353/1989 απόφαση Νομάρχη Άρτας, με καθορισμό νέας οριογραμμής 5 - 6 - 7 κατά μήκος της κοινοτικής και επαρχιακής οδού, ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνεται η δημόσια έκταση στη θέση Ράσβος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα οριοθέτησης που συνοδεύει την παρούσα.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 06-02-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.