Απόφαση 3955/94

Απόφαση 3955/1994: Τροποποίηση όρων δόμησης οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Ελασσόνας νομού Λάρισας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3955/1994: Τροποποίηση όρων δόμησης οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Ελασσόνας νομού Λάρισας, (ΦΕΚ 994/Δ/1994), 23-09-1994.

 

Ο Νομάρχης Λάρισας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.

 

4. Το από 14-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 431/Δ/1989) περί εγκρίσεως πολεοδομικής μελέτης οικισμού Ελασσόνας κ.λ.π.

 

5. Την υπ' αριθμόν 33/1994 απόφαση του Δημόσιου Συμβουλίου Ελασσόνας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 267/11/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Λάρισας.

 

Επειδή στο παραπάνω προεδρικό διάταγμα έγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης Ελασσόνας δεν αναφέρεται ρητά η εφαρμογή του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987) περί καθορισμού ειδικών όρων δόμησης και διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης και επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη τέτοιων χώρων για την πόλη της Ελασσόνας, Αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 05-09-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.