Απόφαση 4225/94

Απόφαση 4225/1994: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις πολεοδομικές ενότητες XIV (περιοχή Κιάφας, Νέο Συρράκο) και XIV (περιοχή Βελισσαρίου) νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4225/1994: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις πολεοδομικές ενότητες XIV (περιοχή Κιάφας, Νέο Συρράκο) και XIV (περιοχή Βελισσαρίου) νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 838/Δ/1994), 10-08-1994.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους και συγκεκριμένα του άρθρου 3 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2026/1992 και του προεδρικού διατάγματος 28/1993 (ΦΕΚ 9/Α/1993) για έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

6. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής με το από 28-05-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 635/Δ/1987).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 344/1993, 27/1994 και 33/1994 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννίνων.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 21/1994 και 24/1994 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των πολεοδομικών ενοτήτων XIV (περιοχή Κιάφας - Συρράκο) και XVI (περιοχή Βελισσαρίου) Ιωαννίνων όπως φαίνεται στα συνημμένα 17 Τοπογραφικά Διαγράμματα σε κλίμακα 1:500.

 

2. Στα πρόσωπα επί της οδού Λεωφόρος Δωδώνης των Οικοδομικών Τετραγώνων 174, 228, 232, 238 και 241 εκτός των χρήσεων της αμιγούς κατοικίας επιτρέπονται και οι χρήσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

3. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Δήμο Ιωαννιτών.

 

a.4225.94

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 15-07-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.