Απόφαση 433860/90

Απόφαση 433860/1408/1990: Τροποποίηση των όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 178 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 433860/1408/1990: Τροποποίηση των όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 178 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, (ΦΕΚ 251/Δ/1990), 02-05-1990.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα.

 

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1147/1972 περί Διοικήσεως Μείζονος Πρωτεύουσας.

 

5. Την εγκύκλιο με αριθμό Λ7/13.1/17/1972.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Το νόμο 1032/1980 περί Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Το νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, άρθρο 24 παράγραφος 1.

 

9. Τους νόμου [Ν] 1232/1982 και [Ν] 1235/1982.

 

10. Την Υπουργική απόφαση 7524/1151/1983 (ΦΕΚ 767/Β/1983).

 

11. Την με αριθμό 27/1989 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

 

12. Τη γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων από τη συνεδρίαση της 10-11-1984 πρακτικό 34 και της 16-02-1990 πρακτικό 6, αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνεται το κείμενο του από [ΠΔ] 12-07-1933 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 196/Α/1933) με την προσθήκη του παρακάτω εδαφίου:

 

{Σε περίπτωση συνένωσης δύο ή περισσοτέρων ομόρων οικοπέδων, στα οποία η οικοδομήσιμη επιφάνεια ορίζεται βάσει περιγραμμάτων κάλυψης το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου που προκύπτει από την συνένωση μπορεί να επεκτείνεται και στους τυχόν μεταξύ των οικοπέδων που συνενώνονται ακάλυπτους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται στα διαγράμματα με τις εξής αθροιστικές προϋποθέσεις.

 

α) Σαν ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια των ομόρων οικοπέδων θα ισχύουν αυτές που ορίζονται στα περιγράμματα κάλυψης.

 

β) Η οικοδομήσιμη επιφάνεια του οικοπέδου που προκύπτει από την συνένωση να μην υπερβαίνει το άθροισμα των οικοδομήσιμων επιφανειών των οικοπέδων που συνενώνονται.}

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής ξεκινά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 03-04-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.