Απόφαση 434704/87

Απόφαση 434704/1987: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τουριστικής ζώνης Δήμου Βουλιαγμένης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 434704/1987: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τουριστικής ζώνης Δήμου Βουλιαγμένης, (ΦΕΚ 827/Δ/1987), 28-08-1987.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 και του νόμου 1512/1985.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Τη με αριθμό 117/48407/1834/1986 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις με αριθμούς 55/1987 και 78/1987 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης.

 

7. Τη 19/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Πειραιά και εκτιμώντας τις αναφερόμενες σ' αυτήν προτάσεις.

 

8. Το γεγονός επιτακτικής ανάγκης άμεσης προστασίας του περιβάλλοντος και της φυσιογνωμίας της πευκόφυτης παραθαλάσσιας περιοχής, σε συνδυασμό με το ρόλο και την προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο.

 

9. Τη με αριθμό 426159/574/1987 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά για τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της τουριστικής ζώνης Δήμου Βουλιαγμένης νομού Πειραιά.

 

10. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 41526/2037/1987 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 738/Δ/1987) με την οποία ακυρώνεται εν μέρει και ειδικότερα στα άρθρα 1, 2, 3 και 5 παράγραφος 2 η παραπάνω απόφαση του Νομάρχη Πειραιά λόγω μη επαρκούς αιτιολόγησης της απόκλισής της από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά.

 

11. Προστασία του περιβάλλοντος.

 

11.1. Επειδή ο ευρύτερος χώρος αλλά και η εντός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή είναι πευκοφυτεμένη και μάλιστα με πυκνή βλάστηση.

 

11.2. Εξάλλου σ' ολόκληρη την περιοχή δεν υπάρχουν σημαντικές εξάρσεις του εδάφους αλλά μόνο λόφοι χαμηλού ύψους με πυκνή βλάστηση. Κατά συνέπεια η κατασκευή υψηλών κτιρίων με τοποθέτηση χώματος στον τελευταίο όροφο και λοιπών κατασκευών εξυπηρέτησης (κεραίες ΤV, ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.λ.π.) θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην αισθησιακή του τοπίου που δεν είναι δυνατό να απαλειφθεί ή να περιοριστεί έστω και με επέμβαση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

11.3. Για τους λόγους αυτούς η περιοχή χωρίζεται σε δύο τομείς υψών, ώστε να είναι δυνατή η επιβολή διαφορετικών όρων ανάλογα με το βαθμό ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος που εξαρτάται από τις κλίσεις του εδάφους και την πυκνότητα βλάστησης στην περιοχή.

 

11.4. Για τους ίδιους λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της επιτακτικής ανάγκης άμεσης προστασίας της φυσιογνωμίας της Βουλιαγμένης η περιοχή χωρίζεται σε 4 τομείς στους οποίους ορίζεται διάφορος συντελεστής δόμησης ανάλογα με το μέγεθος των ιδιοκτησιών του κάθε τομέα και την πυκνότητα δόμησής τους, ώστε να πραγματοποιηθεί κατά το δυνατόν μικρή πυκνότητα συγκέντρωσης πληθυσμού με στόχο τη διατήρηση του χαρακτήρα και της μορφής του οικισμού αφενός και αφετέρου για την τουριστική περιοχή που εξυπηρετεί μεγάλο όγκο επισκεπτών από όλη την ευρύτερη περιοχή Αθήνας και Πειραιά για τη διατήρηση ευρέων κοινοχρήστων χώρων, ώστε να εξυπηρετεί στο μέλλον το σκοπό αναψυχής.

 

11.5 Ακόμη για τους ίδιους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται ανωτέρω και ειδικότερα στην παράγραφο 11.2, θεωρούμε απαραίτητο να επιβληθεί η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης σ' όλες τις οικοδομές γι' αυτό αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 26-08-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.