Απόφαση 48889/94

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/48889/1994: Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδίου και τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης των συνοικισμών 40 Εκκλησιών, Παναγή Τσαλδάρη και Στρωμνιτσιωτών του Δήμου Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/48889/1994: Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδίου και τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης των συνοικισμών 40 Εκκλησιών, Παναγή Τσαλδάρη και Στρωμνιτσιωτών του Δήμου Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 1094/Δ/1994), 20-10-1994.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ-228/Α) όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 9, 11, 29, 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως και του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

 

6. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 420/Δ/1993).

 

7. Τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με αριθμούς 1171/1989, 891/1990 και 1907/1992.

 

8. Την με αριθμό 628/1994 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Κατηγορίες χρήσεως γης

Άρθρο 4: Προκήπια

Άρθρο 5: Τομείς όρων και περιορισμών δόμησης

Άρθρο 6: Τομέας Α-ΙΙΙ

Άρθρο 7: Ειδικοί όροι δόμησης

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Θεσσαλονίκη, 14-09-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.