Απόφαση 50657/92

Απόφαση 50657/1581/1991: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της Κοινότητας Γέρακα νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 50657/1581/1991: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της Κοινότητας Γέρακα νομού Αττικής, (ΦΕΚ 373/Δ/1992), 17-04-1992.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 1849/1989 επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1989).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 1975/1991 είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 184/Α/1991).

 

6. Την υπ' αριθμόν 19658/841/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983) διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

7. Το 47355/3982/1987 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 προς τους αρμόδιους φορείς.

 

8. Το από 21-01-1986 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας.

 

9. Το 533322/1987 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

10. Το 4217/1987 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

11. Το 7333/1386/1987 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου.

 

12. Την 131/1987 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γέρακα.

 

13. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

14. Την 1/συνεδρία 20/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της Κοινότητας Γέρακα νομού Αττικής, όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π.1 σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση της Κοινότητας για πληθυσμό 21.500 κατοίκων (πληθυσμός 1991) όπως φαίνεται στους 2 χάρτες Π.1 σε κλίμακα 1:10.000 με:

 

α) την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες και τη δημιουργία 5 πολεοδομικών ενοτήτων, γειτονιών. Η μέση πυκνότητα και ο μέσος συντελεστής δόμησης των πολεοδομικών ενοτήτων καθορίζονται ως εξής:

 

Α/Α

Πολεοδομική ενότητα

Μέση πυκνότητα

1991

Προτεινόμενος μέσος

συντελεστής δόμησης

1

Σταυρός

38 Κάτοικοι / ha

0.8

2

Κέντρο

42 Κάτοικοι / ha

0.8

3

Γαργηττός Ι

47 Κάτοικοι / ha

0.8

4

Γαργηττός ΙΙ

44 Κάτοικοι / ha

0.8

5

Μπαλάνα

47 Κάτοικοι / ha

0.8

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες των οποίων η ακριβής χωροθέτηση γίνεται στο επίπεδο της πολεοδομικής μελέτης.

 

Τον καθορισμό ζωνών άλλων χρήσεων πλην κατοικίας και ειδικότερα:

 

Δημιουργία δύο βιοτεχνικών πάρκων (ΒΙΟΠΑ) με τις χρήσεις που προσδιορίζονται από το άρθρο 5 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).
Την ένταξη στο σχέδιο των εκτάσεων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών των υπαλλήλων του ΠΙΚΠΑ και των Συνταξιούχων Αστυνομίας στην πολεοδομική ενότητα Γαργηττός ΙΙ.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πολεοδομικής ενότητας και σε επίπεδο πόλης, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:

 

Είδος χρήσης ανά

πολεοδομική ενότητα

ΠΕ 1 - Σταυρό

ΠΕ 2 - Κέντρο

ΠΕ 3 - Γαργηττός Ι

ΠΕ 4 - Γαργηττός ΙΙ

ΠΕ 5 - Μπαλάνα *

Σύνολο Κοινότητας

μονάδες

γη

μονάδες

γη

μονάδες

γη

μονάδες

γη

μονάδες

γη

μονάδες

γη

Επίπεδο κοινότητας

Κοινοτικό κατάστημα

 

 

1

3.55

 

 

 

 

 

 

1

3.55

Κοινοτικό υποκατάστημα

 

 

 

 

1

1.85

 

 

 

 

1

1.85

Κτίριο Υγείας - Πρόνοιας

 

 

1

5.40

 

 

 

 

 

 

1

5.40

ΚΑΠΗ

 

 

 

 

 

 

1

2.00

 

 

1

2.00

Πάρκο πόλης

 

 

1

28.10

 

 

 

 

 

 

1

28.10

Διαμόρφωση ρέματος

1

25.90

 

 

 

 

 

 

 

 

1

25.90

Επίπεδο γειτονιάς

Νηπιαγωγείο

3

3.10

2

2.75

1

1.90

1

1.20

 

 

7

8.95

Δημοτικό

2

7.00

2

8.20

 

 

 

 

 

 

4

15.20

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό

 

 

 

 

2

12.30

1

5.40

1

6.10

4

23.80

Γυμνάσιο - Λύκειο

1

5.50

1

7.40

1

7.20

 

 

 

 

3

20.10

Βρεφονηπιακός Σταθμός

1

2.50

2

2.00

1

1.30

1

2.30

1

2.50

6

10.60

Αθλητικό Κέντρο

1

11.20

1

13.00

1

9.20

1

22.00

1

11.80

5

67.20

Παιδική χαρά

 

 

4

6.40

6

6.80

1

2.35

 

 

11

15.55

Παιδική χαρά - Πλατεία

6

6.50

 

 

 

 

 

 

1

3.40

7

9.90

Πλατεία

2

2.25

1

2.70

3

6.95

2

4.70

1

1.40

9

18.00

Ελεύθερο γήπεδο

 

 

3

8.15

 

 

1

2.35

 

 

4

10.50

Πάρκο γειτονιάς

2

2.75

 

 

3

10.10

 

 

1

3.80

6

16.65

Σύνολο κοινωνικής υποδομής

19

66.70

19

87.65

19

57.60

9

40.95

6

29.00

72

283.25

* Μαζί με το Φούρεζι της Κοινότητας Γλυκών Νερών αποτελούν μια πολεοδομική ενότητα.

 

Για την πενταετία 1988 - 1992:

 

Α. Σε επίπεδο Κοινότητας προτείνονται:

 

Το Κοινοτικό Κατάστημα - Πνευματικό Κέντρο στην πολεοδομική ενότητα: Κέντρο.
1 Κοινοτικό Υποκατάστημα στην πολεοδομική ενότητα: Γαργηττός Ι.
1 ΚΑΠΗ στην πολεοδομική ενότητα: Γαργηττός ΙΙ.
1 διαμόρφωση Πάρκου - Πόλης στην πολεοδομική ενότητα: Κέντρο.
1 διαμόρφωση Γαργηττός στην πολεοδομική ενότητα: Σταυρός.

 

Β. Σε επίπεδο γειτονιάς προτείνεται η δημιουργία:

 

5 Νηπιαγωγείων στις πολεοδομικές ενότητες: Σταυρός: 1, Κέντρο: 2, Γαργηττός Ι: 1, Γαργηττός ΙΙ: 1.
3 Δημοτικών στις πολεοδομικές ενότητες: Σταυρός: 1, Κέντρο: 1, Γαργηττός ΙΙ: 1.
3 Νηπιαγωγεία, Δημοτικά στις πολεοδομικές ενότητες: Γαργηττός Ι: 1, Γαργηττός ΙΙ: 1, Μπαλάνα: 1.
2 Γυμνάσια - Λύκεια στις πολεοδομικές ενότητες: Σταυρός, Γαργηττός Ι.
5 Βρεφονηπιακοί σταθμοί σε κάθε μία πολεοδομική ενότητα.
3 Αθλητικά κέντρα στις πολεοδομικές ενότητες: Γαργηττός ΙΙ, Κέντρο, Μπαλάνα.
8 Παιδικές χαρές.
6 Παιδικές χαρές - πλατείες.
7 Πλατείες.
3 Ελεύθερα γήπεδα.
4 Πάρκα γειτονιάς.

 

Β. Τις προτάσεις για το οδικό δίκτυο και τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1, Π.2, Π.3 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

1. Οδικό δίκτυο.

 

Παρεμβάσεις γίνονται σε 3 επίπεδα:

 

α) Στους υπερτοπικούς άξονες διέλευσης, από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής προτείνεται η κατασκευή των Ελεύθερων Λεωφόρων Σταυρού - Ελευσίνας και Σταυρού - Λαυρίου, οι οποίοι προβλέπεται να αποσυμφορήσουν τη Λεωφόρο Μαραθώνος.

 

β) Με τη δημιουργία εγκάρσιων ως προς αυτούς συνδέσεων: τέτοιο ρόλο παίζουν οι συλλεκτήριες Κλεισθένους, Εθνικής Αντίστασης, Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, Γέρακα, Γαργηττού, καθώς και οι Κύπρου, Λεωφόρος Σπάτων και Σπύρου Μελά στα νότια της Λεωφόρου Μαραθώνος (Πολεοδομική Ενότητα Μπαλάνα - Φούρεζι).

 

γ) Στη διάνοιξη, βελτίωση και ολοκλήρωση του δικτύου των συλλεκτήριων και των οδών τοπικής εξυπηρέτησης.

 

2. Δίκτυο ύδρευσης.

 

Προτείνεται η επέκταση του σημερινού δικτύου ύδρευσης στις νεοεντασσόμενες περιοχές.

 

3. Αποχέτευση ακαθάρτων - ομβρίων (Χάρτης Π-2).

 

Προτείνεται συγκεκριμένη μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και αποχέτευσης ομβρίων μετά από οικονομοτεχνική μελέτη για την κατασκευή ξεχωριστού ή μικτού δικτύου.

 

4. Ενεργειακό σύστημα.

 

Προτείνεται επαύξηση της εγκαταστημένης ισχύος του υποσταθμού είτε με επαύξηση της ισχύος των υπαρχόντων είτε με εγκατάσταση νέων ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Επιβάλλεται η χρήση ηλεκτρικού πυκνωτή, όπου υπάρχουν καταναλωτές άεργου ισχύος.

 

5. Τηλεφωνικό δίκτυο.

 

Η προβλεπόμενη εξέλιξη των κυρίως τηλεφωνικών συνδέσεων του τερματικού κέντρου Γέρακα είναι:

 

Τερματικό κέντρο

Γέρακα

Προβλεπόμενοι συνδρομητές

1986

3.900

Προβλεπόμενοι συνδρομητές

1988

4.450

Προβλεπόμενοι συνδρομητές

1992

5.450

Αναθεώρηση πρόβλεψης 6/1981.

 

6. Ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

 

Προτείνεται γενικότερα, η επέκταση του Γ' στερεοφωνικού δικτύου στο κέντρο εκπομπής Γερανείων. Επίσης προβλέπεται η μετατροπή του Α' και Β' προγράμματος σε στερεοφωνικά. Στα FM πρόκειται να εγκατασταθεί πομπός ραδιοφωνίας της ΕΡΤ-1 στα κέντρα εκπομπής Υμηττού και Κερατοβουνίου.

 

Γ. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου κατά τομέα καθώς και η ιεράρχησή τους όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Είδος χρήσης ανά πολεοδομική ενότητα

1988

(%)

1989

(%)

1990

(%)

1991

(%)

1992

(%)

Επίπεδο κοινότητας

Κοινοτικό κατάστημα

 

9.0

27.0

27.0

27.0

Κοινοτικό υποκατάστημα

*

 

 

 

 

Κτίριο Υγείας - Πρόνοιας

*

 

 

 

 

ΚΑΠΗ

9.0

9.0

27.0

27.0

27.0

Πάρκο πόλης

 

9.0

 

 

 

Διαμόρφωση ρέματος

9.0

9.0

27.0

27.0

27.0

Επίπεδο γειτονιάς

Νηπιαγωγείο

4.0

4.0

14.0

14.0

19.0

Δημοτικό

1.8

1.8

7.2

7.2

12.7

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό

2.2

4.4

8.8

15.0

15.0

Γυμνάσιο - Λύκειο

3.0

3.0

9.0

9.0

12.0

Βρεφονηπιακός Σταθμός

4.5

4.5

16.6

16.6

22.7

Αθλητικό Κέντρο

1.5

1.5

8.2

11.3

3.0

Παιδική χαρά

3.0

30.0

1.6

16.0

2.0

Παιδική χαρά - Πλατεία

4.8

48.0

2.7

27.0

 

Πλατεία

2.5

25.0

 

4.2

42.0*

Ελεύθερο γήπεδο

2.3

23.0

 

 

4.4

Πάρκο γειτονιάς

2.7

27.0

2.6

26.0

 

** Η έναρξη των έργων γίνεται μετά το 1992.

 

Δ. Αντίτυπα των παραπάνω 6 πρωτοτύπων χαρτών και 3 πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών, με την 50657/1992 πράξη του δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

 

Ε. Εντός της περιοχής γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 20-07-1988 ημέρα δημοσίευσης της 48205/2531/1988 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 514/Δ/1988).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

a.50657.92

 

Αθήνα, 06-03-1992

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.