Απόφαση 54678/88

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/54678/3302/1988: Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού σχεδίου Πυλαίας (νομού Θεσσαλονίκης) για την τροποποίηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/54678/3302/1988: Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού σχεδίου Πυλαίας (νομού Θεσσαλονίκης) για την τροποποίηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 827/Δ/1988), 16-11-1988.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

6. Την Γ4Δ/15883/1903/1988 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7. Το από [ΒΔ] 20-08-1954 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 218/A/1954) περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Πυλαίας.

 

8. Το από [ΒΔ] 27-08-1968 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 157/Δ/1968) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πυλαίας, καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

9. Το από [ΠΔ] 14-03-1977 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 102/Δ/1977) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πυλαίας όπως τροποποιήθηκαν με το από 07-12-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 19/Δ/1984).

 

10. Το από 24-01-1980 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 114/Δ/1980) περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πυλαίας και επιβολής προκηπίου επί ενίων οικοπέδων αυτού.

 

11. Το από 18-08-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 440/Δ/1979) περί συντελεστού δόμησης και όρων δόμησης στις περιοχές Δήμων Θεσσαλονίκης, Πολίχνης, Συκιών, Πυλαίας κ.λ.π.

 

12. Την 72658/3584/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Πυλαίας Νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 47/Δ/1988).

 

13. Τις υπ' αριθμούς 166/1987, 173/1987, 180/1987, 189/1987, 193/1987, 199/1987, 207/1987, 215/1987, 219/1987, 220/1987, 222/1987, 244/1987, 250/1987, 284/1987, 45/1988, 76/1988 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 585/1988 και 507/1988 πράξεις γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Θεσσαλονίκης καθώς και τις σχετικές Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος 949/1988, 992/1988, 1040/1988, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971).

 

Θεσσαλονίκη, 24-10-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.