Απόφαση 549/96

Απόφαση 549/1996: Πολεοδομική μελέτη οικισμού Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου νομού Καρδίτσας (τροποποιήσεις)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 549/1996: Πολεοδομική μελέτη οικισμού Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου νομού Καρδίτσας (τροποποιήσεις), (ΦΕΚ 210/Δ/1996), 05-03-1996.

 

Ο Νομάρχης Καρδίτσας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεως από τους Νομάρχες.

 

6. Την υπ' αριθμόν 314/1991 (ΦΕΚ 67/Δ/1991) απόφαση Νομάρχου Νομού Καρδίτσας περί εγκρίσεως πολεοδομικής μελέτης αναθεωρήσεως οικισμού Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας και οικισμού Γ. Καραϊσκάκη της Κοινότητας Μαυρομματίου νομού Καρδίτσας και ειδικότερα όπου η απόφαση αναφέρεται στον οικισμό Μουζακίου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 7828/1063/1992 (ΦΕΚ 321/Δ/1992) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί τροποποιήσεως του γενικού πολεοδομικού σχεδίου των οικισμών Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου και Γ. Καραϊσκάκη κοινότητας Μαυρομματίου νομού Καρδίτσας.

 

8. Το νόμο 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και δη το άρθρο 27 περί ελέγχου δαπανών.

 

9. Το νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) περί ιδρύσεως Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

10. Την υπ' αριθμόν 5/2/1995 (ΦΕΚ 359/Β/1995) απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου νομού Καρδίτσας περί οργανισμού οργάνωσης τοπικής αυτοδιοικήσεως νομού Καρδίτσας.

 

11. Τις υπ' αριθμόν 64/1995 και 84/1995 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου.

 

12. Την υπ' αριθμόν 102Α/28-09-1995 απόφαση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Γενικά

Άρθρο 2: Προκήπια

Άρθρο 3: Πεζόδρομοι

Άρθρο 4: Χρήσεις γης

Άρθρο 5: Όροι δόμησης

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Καρδίτσα, 16-02-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.