Απόφαση 6053/95 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Επιβολή όρων και περιορισμών τοποθέτησης διαφημίσεων, φωτεινών και μη επιγραφών επί των όψεων των κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Στις περιοχές του παρόντος διατάγματος απαγορεύεται η τοποθέτηση επιγραφών, διαφημίσεων σε ικριώματα επί των δωμάτων και στεγών των κτιρίων.

 

β. Απαγορεύεται η τοποθέτηση επιγραφών καθέτως προς το επίπεδο της όψης του κτιρίου εκτός από τα σήματα φαρμακείων με μόνο το σχήμα του σταυρού.

 

γ. Στα αδόμητα οικόπεδα χωρίς χρήση επιβάλλεται περίφραξη.

 

Επί των περιφράξεων αυτών απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών επιγραφών ή επιγραφών που δεν καθιστούν ορατό το χώρο εντός του οικοπέδου από το δρόμο, εκτός των περιπτώσεων εργοταξίου που λειτουργεί κατόπιν εκδόσεως οικοδομικής άδειας. Εξαιρούνται της απαγόρευσης αυτής οι περιφράξεις που φέρουν ενσωματωμένες επιγραφές ή διαφημίσεις σύμφωνα με τα πρότυπα του Δήμου.

 

δ. Στη στάθμη ισογείου επιτρέπεται η τοποθέτηση μιας επιγραφής ανά κατάστημα. Η επιγραφή αυτή πρέπει να εναρμονίζεται με τον κάναβο υποστυλωμάτων και στοιχείων πληρώσεως. Η πολεοδομική υπηρεσία μπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις μετά από μελέτη. Οι τροποποιήσεις οφείλουν να πραγματοποιηθούν εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης στους ενδιαφερόμενους. Η μελέτη πλην των προδιαγραφών για επιγραφές μπορεί να περιλαμβάνει και τροποποιήσεις των εξωτερικών όψεων των κτιρίων.

 

ε. Για την χορήγηση αδείας για ανέγερση νέας οικοδομής ή επέκτασης ή άδειας κάλυψης πεζοδρομίου για επισκευές, υποβάλλονται σχέδια όψεων όπου φαίνονται οι θέσεις και τα μεγέθη των επιφανειών των επιγραφών.

 

στ. Στην περιοχή γενικώς, κάθε τοποθέτηση επιγραφής ή διαφήμισης κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος θεωρείται αυθαίρετη και υπόκειται στις περί αυθαιρέτων κατασκευών διατάξεις. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται η διοικητική ποινή του προστίμου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 947/1979.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.