Απόφαση 6053/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ζώνες αμιγούς κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ισχύουν τα εξής:

 

Απαγορεύονται τα αμιγή κτίρια εμπορίου και γραφείων.

 

Εμπορικά καταστήματα ορίζονται εκείνα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, ήτοι τα καταστήματα τροφίμων (παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία, καφεκοπτεία, πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστείου, αμιγή γαλακτοπωλεία, πρατήρια άρτου, καταστήματα πωλήσεως κατεψυγμένων προϊόντων, καταστήματα πωλήσεως εμφιαλωμένων οινοπνευματωδών και μη ποτών - κάβες, καταστήματα πωλήσεως ειδών αλλαντοποιίας και τυροκομίας), Φαρμακεία, παιχνιδιών, αθλητικών ειδών, ψιλικών ειδών, βιβλιοπωλεία, χαρτοπωλεία, κουρεία, κομμωτήρια, ανθοπωλεία. Τα ως άνω καταστήματα επιτρέπονται μόνο στο ισόγειο, απαγορευμένων των υπεραγορών και των πολυκαταστημάτων και με τους περιορισμούς των άρθρων 7 και 9 του παρόντος διατάγματος.

 

Οι υπάρχουσες εμπορικές χρήσεις επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο από τις ως άνω που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και από κατοικία.

 

Σε όλα τα αδόμητα οικόπεδα της περιοχής επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων κατοικίας, εκπαίδευσης, υπόγειων χώρων στάθμευσης και κοινωφελών λειτουργιών.

 

Στα κτίρια εκπαίδευσης όλων των ζωνών αμιγούς κατοικίας περιλαμβάνεται η προσχολική, πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, επιτρεπόμενων και των κτιρίων αμιγούς χρήσης. Επίσης επιτρέπονται οι λοιπές χρήσης εκπαίδευσης πλην τριτοβάθμιας, αλλά απαγορεύονται τα κτίρια αμιγούς χρήσης αυτών των κατηγοριών.

 

Αμιγή κατοικία (ΑΚ)

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 και 11, του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και με τους γενικούς προσδιορισμούς του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, ως και των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 12 και ειδικότερα:

 

1) Κατοικία και κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χώροι κτιρίων κατοικίας για άσκηση επαγγέλματος συμβατού με την κύρια χρήση του κτιρίου (ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, τεχνικά γραφεία κ.λ.π.).

2) Εμπορικά καταστήματα.

3) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

4) Κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5) Αθλητικές εγκαταστάσεις.

6) Θρησκευτικοί χώροι.

7) Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.