Απόφαση 6053/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ζώνες τοπικού κέντρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε όλες τις ζώνες τοπικού κέντρου ισχύουν τα εξής:

 

Η χρήση κοινωνική πρόνοια δεν περιλαμβάνει τις ιδιωτικές κλινικές. Ορίζεται η χρήση πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 9Β του παρόντος διατάγματος.

 

Στην χρήση εκπαίδευση ή κτίρια εκπαίδευσης όλων των ζωνών τοπικού κέντρου περιλαμβάνεται η προσχολική, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, επιτρεπομένων και των κτιρίων αμιγούς χρήσης. Επίσης επιτρέπονται οι λοιπές χρήσεις εκπαίδευσης πλην τριτοβάθμιας αλλά απαγορεύονται τα κτίρια αμιγούς χρήσης αυτών των κατηγοριών.

 

Σε όλες τις ζώνες τοπικού κέντρου όπου αναφέρονται ξενώνες ορίζονται ως εγκαταστάσεις προσωρινής διαμονής (άρθρο 3, παράγραφος ΙΒ του Κτιριοδομικού Κανονισμού) εφ' όσον αποτελούν προγράμματα κοινωφελών οργανισμών ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Επιπροσθέτως ισχύουν ειδικά σε κάθε επιμέρους ζώνη τα εξής:

 

Τοπικό Κέντρο 1 (ΤΚ 1) - Αλυσίδα

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα:

 

1) Κατοικία

2) Εμπορικά καταστήματα εκτός από υπεραγορές και πολυκαταστήματα.

3) Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

4) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

5) Κτίρια εκπαίδευσης.

6) Εστιατόρια σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος.

7) Αναψυκτήρια εκτός από μπαρ σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος.

8) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής.

9) Χώροι συνάθροισης κοινού.

10) Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης.

11) Πρατήρια βενζίνης μόνο εφ' όσον λειτουργούν σε κτίρια με αποκλειστική χρήση δημόσιας στάθμευσης.

12) Θρησκευτικοί χώροι.

13) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9Γ του παρόντος διατάγματος.

14) Αθλητικές εγκαταστάσεις.

15) Διοίκηση μόνο επιπέδου γειτονιάς.

16) Γραφεία, Ασφάλειες, Τράπεζες, Κοινωφελείς Οργανισμοί.

17) Ξενώνες (άρθρο 4 του παρόντος διατάγματος).

 

Τοπικό Κέντρο 2 (ΤΚ 2) - Προμπονά

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα:

 

1) Κατοικία

2) Εμπορικά καταστήματα εκτός από υπεραγορές και πολυκαταστήματα.

3) Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

4) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

5) Κτίρια εκπαίδευσης.

6) Εστιατόρια σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος.

7) Αναψυκτήρια εκτός από μπαρ σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος.

8) Χώροι συνάθροισης κοινού.

9) Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης.

10) Θρησκευτικοί χώροι.

11) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9Γ του παρόντος διατάγματος.

12) Αθλητικές εγκαταστάσεις.

13) Διοίκηση μόνο επιπέδου γειτονιάς.

14) Γραφεία, Ασφάλειες, Τράπεζες, Κοινωφελείς Οργανισμοί.

15) Ξενώνες (άρθρο 4 του παρόντος διατάγματος).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.