Απόφαση 6053/95 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ειδικές ρυθμίσεις για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβάλλονται ειδικές ρυθμίσεις που διέπουν τη μετεγκατάσταση ή την υπό όρους συνέχιση λειτουργίας των παρακάτω καταστημάτων όπως ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983).

 

Τα καταστήματα αυτά κατατάσσονται ως προς την πολεοδομική τους λειτουργία στην περιοχή ως εξής:

 

α) Καφενείο παραδοσιακό (άρθρο 37, παράγραφος 2)α).

β) Καφετέρια (εκσυγχρονισμένο καφενείο, άρθρο 37, παράγραφος 2)β).

γ) Μπαρ (άρθρο 37, παράγραφος 2)γ).

δ) Κυλικείο (άρθρο 37, παράγραφος 2)γ).

ε) Εστιατόριο, ταβέρνα, οινομαγειρείο, ψαροταβέρνα (άρθρο 38, παράγραφοι 2)α, 2)β).

στ) Ψητοπωλείο, οβελιστήριο, πιτσαρία, σνακ - μπαρ (άρθρο 38, παράγραφος 2)στ).

ζ) Μικτά καταστήματα (άρθρο 40).

η) Κέντρα διασκεδάσεως (άρθρο 41).

θ) Αναψυκτήρια, γαλακτοπωλεία κ.λ.π. (για περιστασιακούς - όρθιους άρθρο 42).

ι) Καταστήματα τροφίμων (παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία κ.λ.π. άρθρο 43).

ι)α) Υπεραγορές τροφίμων (άρθρο 44).

ι)β) Αποθήκες τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου (άρθρο 45).

ι)γ) Λαϊκές αγορές (άρθρο 46).

ι)δ) Αναπηρικά περίπτερα (άρθρο 47).

ι)ε) Αυτόματοι πωλητές (άρθρο 48).

ι)στ) Πλανόδιοι (άρθρο 49).

 

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση των παραπάνω (εκτός από τα καταστήματα ι)γ, ι)δ, ι)ε, ι)στ) στις εξής ζώνες:

 

α. Καφενείο παραδοσιακό (άρθρο 37, παράγραφος 2)α). Επιτρέπεται σε όλες τις ζώνες εκτός από τις ΑΚ. Επιτρέπεται επίσης η διατήρηση των υπαρχόντων στις ζώνες ΑΚ.

 

β. Καφετέρια (εκσυγχρονισμένο καφενείο, άρθρο 37, παράγραφος 2)β). Επιτρέπεται σε όλες τις ζώνες εκτός από τις ΑΚ και ΓΚ 1.

 

γ. Μπαρ (άρθρο 37, παράγραφος 2)γ). Επιτρέπεται μόνο στις ζώνες ΤΚ και ΓΚ, εκτός της ΓΚ 1, εφόσον δεν επιβάλλεται άλλος επιπλέον περιορισμός στην εξεταζόμενη ζώνη.

 

δ. Κυλικείο (άρθρο 37, παράγραφος 2)γ). Επιτρέπεται σε όλες τις ζώνες εκτός από τις ΑΚ. Στις ζώνες ΑΚ επιτρέπεται η εγκατάσταση κυλικείων μόνο με συνοδεία επιτρεπομένων ή διατηρητέων χρήσεων.

 

ε. Εστιατόριο, ταβέρνα, οινομαγειρείο, ψαροταβέρνα (άρθρο 38, παράγραφοι 2)α, 2)β). Επιτρέπεται σε κάθε ζώνη ΓΚ, ΤΚ, εφόσον δεν επιβάλλεται άλλος επιπλέον περιορισμός στην εξεταζόμενη ζώνη. Επιτρέπεται επίσης η διατήρηση των υπαρχόντων στις ζώνες ΑΚ.

 

στ. Ψητοπωλείο, οβελιστήριο, πιτσαρία, σνακ - μπαρ (άρθρο 38, παράγραφος 2)στ). Επιτρέπεται σε κάθε ζώνη ΓΚ , ΤΚ, εκτός της ΓΚ 1, εφόσον δεν επιβάλλεται άλλος επιπλέον περιορισμός στην εξεταζόμενη ζώνη.

 

ζ. Μικτά καταστήματα (άρθρο 40). Επιτρέπονται σε κάθε ζώνη ΓΚ, ΤΚ, εκτός της ΓΚ 1, εφόσον δεν επιβάλλεται άλλος επιπλέον περιορισμός στην εξεταζόμενη ζώνη.

 

η. Κέντρα διασκεδάσεως (άρθρο 41). Επιτρέπονται σε κάθε ζώνη ΤΚ, εκτός της ΓΚ 1, εφόσον δεν επιβάλλεται άλλος επιπλέον περιορισμός στην εξεταζόμενη ζώνη.

 

θ. Αναψυκτήρια, γαλακτοπωλεία, κ.λ.π. (για περιστασιακούς - όρθιους άρθρο 42). Επιτρέπονται σε όλες τις ζώνες εκτός από τις ΑΚ και ΓΚ 1. Επιτρέπεται επίσης η διατήρηση των υπαρχόντων στις ζώνες ΑΚ και ΓΚ 1.

 

ι. Καταστήματα τροφίμων (παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, κ.λ.π. άρθρο 43). Επιτρέπεται σε κάθε ζώνη ΑΚ, ΓΚ, ΤΚ, εφόσον δεν επιβάλλεται άλλος επιπλέον περιορισμός στην εξεταζόμενη ζώνη.

 

ι)α. Υπεραγορές τροφίμων (άρθρο 44). Επιτρέπεται σε κάθε ζώνη ΤΚ, εφόσον δεν επιβάλλεται επιπλέον περιορισμός στην εξεταζόμενη ζώνη.

 

ι)β. Αποθήκες τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου (άρθρο 45). Επιτρέπεται σε κάθε ζώνη ΤΚ, και στα υπόγεια ή ημιυπόγεια των ΑΚ 1 και ΓΚ, εφόσον δεν επιβάλλεται άλλος επιπλέον περιορισμός στην εξεταζόμενη ζώνη.

 

3. Οι ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορούν να συνεχίσουν μόνο επί μία τριετία την λειτουργία τους εφ' όσον βρίσκονται σε μη συμβατικές ζώνες, εκτός αν υπάρχει ειδική ρύθμιση στην ζώνη.

 

4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση των καταστημάτων ι)γ, ι)δ, ι)ε, ι)στ, στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής, μόνο σε θέσεις που έχουν προσδιοριστεί από τον Δήμο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.