Απόφαση 6053/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ζώνες γενικής κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε όλες τις ζώνες γενικής κατοικίας ισχύον τα εξής:

 

Εμπορικά καταστήματα ορίζονται εκείνα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, ήτοι τα καταστήματα τροφίμων (παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία, καφεκοπτεία, πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστείου, αμιγή γαλακτοπωλεία, φούρνοι πρατήρια άρτου, καταστήματα πωλήσεως κατεψυγμένων προϊόντων, καταστήματα πωλήσεως εμφιαλωμένων οινοπνευματωδών και μη ποτών-κάβες, καταστήματα πωλήσεως ειδών αλλαντοποιίας και τυροκομίας), φαρμακεία, στεγνοκαθαριστήρια, παιχνιδιών, αθλητικών ειδών, ψιλικών ειδών, βιβλιοπωλεία, χαρτοπωλεία, κουρεία, κομμωτήρια, ανθοπωλεία. Τα ως άνω καταστήματα επιτρέπονται μόνο στο ισόγειο, απαγορευμένων των υπεραγορών και των πολυκαταστημάτων και με τους περιορισμούς των άρθρων 7 και 9 του παρόντος διατάγματος.

 

Επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των κτιρίων της ζώνης. Ορίζεται η χρήση πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 9Β του παρόντος διατάγματος.

 

Στη χρήση εκπαίδευση ή κτίρια εκπαίδευσης όλων των ζωνών γενικής κατοικίας περιλαμβάνεται η προσχολική, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, επιτρεπομένων και των κτιρίων αμιγούς χρήσης. Επίσης επιτρέπονται οι λοιπές χρήσης εκπαίδευσης πλην τριτοβάθμιας, αλλά απαγορεύονται τα κτίρια αμιγούς χρήσης αυτών των κατηγοριών.

 

Η χρήση κοινωνική πρόνοια δεν περιλαμβάνει τις ιδιωτικές κλινικές. Επιπροσθέτως ισχύουν ειδικά σε κάθε επιμέρους ζώνη τα εξής:

 

Γενική Κατοικία (ΓΚ 1)

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και με τους γενικούς περιορισμούς του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος ως και των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 12 και ειδικότερα:

 

1) Κατοικία και κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χώροι κτιρίων κατοικίας για άσκηση επαγγέλματος συμβατού με την κύρια χρήση του κτιρίου (ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, τεχνικά γραφεία κ.λ.π.).

2) Εμπορικά καταστήματα.

3) Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 9Β του παρόντος διατάγματος.

4) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

5) Κτίρια εκπαίδευσης.

6) Εστιατόρια.

7) Αναψυκτήρια.

8) Χώροι συνάθροισης κοινού.

9) Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης.

10) Πρατήρια βενζίνης μόνο εφ' όσον λειτουργούν σε κτίρια με αποκλειστική χρήση δημόσιας στάθμευσης.

11) Θρησκευτικοί χώροι.

12) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9Γ του παρόντος διατάγματος.

13) Αθλητικές εγκαταστάσεις.

14) Εγκαταστάσεις ξενώνων προσωρινής διαμονής (άρθρο 3, παράγραφος ΙΒ του Κτιριοδομικού Κανονισμού) εφ' όσον αποτελούν προγράμματα κοινωφελών οργανισμών ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

15) Γραφεία, Ασφάλειες, Τράπεζες, Κοινωφελείς Οργανισμοί.

 

Γενική Κατοικία (ΓΚ 2)

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και με τους γενικούς περιορισμούς του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος ως και των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 12 και ειδικότερα:

 

1) Κατοικία και κατ' εξαίρεση επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται χώροι κτιρίων κατοικίας για άσκηση επαγγέλματος συμβατού με την κύρια

2) Εμπορικά καταστήματα.

3) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

4) Κτίρια εκπαίδευσης.

5) Αθλητικές εγκαταστάσεις.

6) Θρησκευτικοί χώροι.

7) Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 9Β του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.