Απόφαση 74613/87

Απόφαση 74613/3717/1987: Καθορισμός περιοχών για τήρηση κτηματογραφικών στοιχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 74613/3717/1987: Καθορισμός περιοχών για τήρηση κτηματογραφικών στοιχείων, (ΦΕΚ 716/Β/1987), 10-12-1987.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

2. Την υπ' αριθμόν 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

3. Την υπ' αριθμόν 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1647/1985 Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 11 παράγραφος 2 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 49/1987 Τήρηση κτηματογραφικών στοιχείων - διάρθρωση και λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης (ΦΕΚ 21/Α/1987) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 2 και 4 αυτού.

 

7. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 179/Φ.50/3427/1987 έγγραφο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζονται οι περιοχές των νομών Αχαΐας, Κεφαλλονιάς, Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Εύβοιας, Κοζάνης, Πιερίας και των νομαρχιών Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά του νομού Αττικής ως περιοχές για την τήρηση κτηματογραφικών στοιχείων.

 

2. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 23-11-1987

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.