Απόφαση 7743/96

Απόφαση 7743/1996: Τροποποίηση αρτιότητας οικοπέδων Δήμου Ακράτας νομού Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7743/1996: Τροποποίηση αρτιότητας οικοπέδων Δήμου Ακράτας νομού Αχαΐας, (ΦΕΚ 1063/Δ/1996), 17-09-1996.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα, όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70 αυτού.

 

2. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 και το νόμο 1577/1985 (άρθρο 34 παράγραφος 3).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (άρθρο 1 παράγραφος 1).

 

4. Την με αριθμό 27/1995 (ΦEK 357/Β/1995) απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας περί συστάσεως Διευθύνσεως Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αχαΐας.

 

5. Την με αριθμό 6/1995 γνωμοδότηση του Δήμου Ακράτας.

 

6. Το με αριθμό 15/14-06-1996 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας θέμα 30, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 06-09-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.