Απόφαση 8187/88

Απόφαση 8187/Π383/1988: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής Πάτημα κοινότητας Βριλησσίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8187/Π383/1988: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής Πάτημα κοινότητας Βριλησσίων, (ΦΕΚ 297/Δ/1988), 12-04-1988.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Την εγκύκλιο 19/1988 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Το από 11-08-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 859/Δ/1987).

 

6. Την υπό εκπόνηση πράξη εφαρμογής.

 

7. Την από 23-03-1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Αντικαθιστούμε την παράγραφο α εδάφιο 2 του άρθρου 5 του από 11-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 859/Δ/1987) που αφορά στην έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Πάτημα της κοινότητας Βριλησσίων ως εξής:

 

{Άρθρο 5

 

Α. 2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου - θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 150 m2.

 

Με την πράξη εφαρμογής επιτρέπεται να προκύψουν ή να δημιουργούνται οικόπεδα με τα παραπάνω κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας.}

 

Αγία Παρασκευή 30-03-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.