Απόφαση 83809/86

Απόφαση 83809/3495/1986: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης στην εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων (νομού Κορινθίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 83809/3495/1986: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης στην εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων (νομού Κορινθίας), (ΦΕΚ 1308/Δ/1986), 31-12-1986.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 29 (παράγραφος 1) αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παράγραφος 1).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Β/1986) και ειδικότερα την παράγραφο 5 του άρθρου 12.

 

4. Την υπ' αριθμόν 51/1986 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 12/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Κορινθίας, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζεται ως Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ολόκληρη η εκτός σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων (νομού Κορινθίας).

 

2. Μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης γης 4 στρέμματα.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 03-12-1986

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.