Απόφαση 88207/86

Απόφαση 88207/3722/1986: Καθορισμός χρήσεως γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας του νομού Ηλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 88207/3722/1986: Καθορισμός χρήσεως γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας του νομού Ηλείας, (ΦΕΚ 85/Δ/1987), 19-02-1987.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 10 (παράγραφος 2), 14, 17 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 12 (παράγραφος 5).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παράγραφος 1), αποφασίζουμε:

 

1. Κατά μήκος της νέας Εθνικής οδού Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας από τη διασταύρωσή της με την παλαιά Εθνική οδό στην περιοχή της Βαρβάσαινας μέχρι τη διασταύρωσή της με την παλαιά Εθνική οδό στο ύψος του Ξενοδοχείου Αμαλία και σε ζώνη πλάτους 300 m εκατέρωθεν του άξονα της οδού καθορίζονται οι παρακάτω χρήσεις και όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

Γεωργικές αποθήκες εμβαδού μέχρι και 20 m2 με ύψος 3,50 m και στέγη από κεραμίδια.
Οι εγκαταστάσεις του άρθρου 3 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) πλην των εγκαταστάσεων υδατοδεξαμενών σε υποστηλώματα.
Κτίρια δημόσιων ή κοινωφελών σκοπών σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 1337/1983 όπως ισχύει.
Τεχνικά έργα για προστασία του χώρου (διάβρωση εδάφους κ.λ.π.).

 

2. Οι παραπάνω δεσμεύσεις δεν ισχύουν για τα τμήματα που περιλαμβάνονται στα όρια των οικισμών που οριοθετούνται με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-12-1986

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.