Απόφαση 926/92

Απόφαση 926/1992: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οριοθέτησης οικισμού Ανέζας νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 926/1992: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οριοθέτησης οικισμού Ανέζας νομού Άρτας, (ΦΕΚ 309/Δ/1992), 03-04-1992.

 

Η Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Α/1985).

 

5. Την υπ' αριθμόν 4431/1989 απόφαση του Νομάρχη Άρτας (ΦΕΚ 549/Δ/1989) που αφορά την οριοθέτηση του οικισμού Ανέζας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 108/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανέζας και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν.

 

7. Την υπ' αριθμόν 5272/91/1992 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

8. Την με αριθμό πρακτικού 1 (θέμα 4ο) της 28-01-1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του σχεδίου οριοθέτησης του οικισμού Ανέζας, όπως αυτό καθορίστηκε με την 4431/1989 απόφαση Νομάρχη Άρτας, με αντικατάσταση της οριογραμμής 14-15-16-17-18-19 με την οριογραμμή 14-16-20-17-21-19, όπως φαίνεται στο διορθωμένο διάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού, που θεωρήθηκε από την Κοινότητα.

 

a.926.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 27-02-1992

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.