Απόφαση 9293/92

Απόφαση 9293/1992: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου (νομού Κορινθίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9293/1992: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου (νομού Κορινθίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 1345/Δ/1992), 24-12-1992.

 

Ο Νομάρχης Κορινθίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8 και 9.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/A/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

4. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 17/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Τις υπ' αριθμούς 134/1988, 102/1990, 150/1990 και 91/ 1992 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κιάτου.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 2/1990, 7/1992, 10/1992 και 11/1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Κορινθίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Κόρινθος, 03-11-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.