Απόφαση dp-pm-17271-548/95

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/17271/548/1995: Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδίου και τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης, Δήμου Ιωνίας νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/17271/548/1995: Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδίου και τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης, Δήμου Ιωνίας νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 283/Δ/1995), 04-05-1995.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 9, 11, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

 

6. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ιωνίας, που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 409/Δ/1989).

 

7. Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωνίας με αριθμούς 47/1993, 49/1993, 59/1994 και 96/1994.

 

8. Τις με αριθμούς 1121/1993 (46η Συνεδρία) και 1084/1994 (43η Συνεδρία) του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Θεσσαλονίκης.

 

9. Την διαπίστωση ότι από το κανονιστικού χαρακτήρα της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Κατηγορίες χρήσεως γης

Άρθρο 4: Προκήπια

Άρθρο 5: Στοά

Άρθρο 6: Τομείς όρων και περιορισμών δόμησης

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Ειδικοί όροι δόμησης

Άρθρο 9: Συντελεστές δόμησης

Άρθρο 10

 

Θεσσαλονίκη, 27-03-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.