Ανασγκαστικός νόμος 446/1937 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις την περίπτωσιν καθ' ην απειλείται κίνδυνος σωματικής βλάβης των εντός του θεάτρου προσώπων συνεπεία ακαταλληλότητας ή κακής διαρρυθμίσεως του οικήματος ή των εν αυτό εγκαταστάσεων προκυψάσης μετά την έκδοση της αδείας λειτουργίας, δύναται ο Διευθυντής της Αστυνομίας να διατάξει υπευθύνως την διακοπή των παραστάσεων και υποβάλλει αμέσως πρόταση εις το εν άρθρο 1 του παρόντος Συμβούλιον, όπερ αποφαίνεται εντός 24 ωρών οριστικώς είτε περί της συνεχίσεως των εργασιών του θεάτρου, είτε περί της ανακλήσεως της αδείας μέχρι συμμορφώσεως του ιδιοκτήτου ή διευθυντού προς τα υπό του Συμβουλίου υποδειχθησόμενα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.