Ανασγκαστικός νόμος 446/1937 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ώρες ενάρξεως των θεατρικών παραστάσεων και λοιπών παρεμφερών θεαμάτων ορίζονται κατ' ανώτατον όριον η 10.30 μ.μ. ώρες δε λήξεως αυτών ορίζονται η 1 μ.μ. τον χειμώνα και 1.15 το θέρος.

 

Οι ως άνω ώρες ενάρξεως είναι το ανώτατον όριον, επιτρεπομένης της προ αυτών ενάρξεως. Παράτασις των ωρών λήξεως των παραστάσεων θεατρικού τινός έργου δύναται όλως εξαιρετικώς να επιτραπεί μόνον κατόπιν συμφώνου γνώμης, της κατά το άρθρο 4 Επιτροπής που γνωματεύει περί του αδυνάτου του τερματισμού της παραστάσεως κατά την κανονισμένη ώραν λόγω του μακρού κειμένου του έργου. Παράτασις ωσαύτως των ωρών λήξεως μη δυναμένη να υπερβεί τα 45' λεπτά, παρέχεται εις την πρώτην εν Αθήναις παράσταση θεατρικού έργου, υπό εκάστου θιάσου.

 

2. Η Αστυνομική Αρχή δι' υπαλλήλων της παρακολουθεί την εφαρμογήν των δια την λειτουργία εν γένει των θεάτρων εκδιδομένων αστυνομικών διατάξεων και προ της ενάρξεως των παραστάσεων ή κατά τα διαλείμματα, εξετάζει εάν έχει πληρωθεί το ανώτατον όριον του επιτρεπομένου αριθμού θέσεων, εισιτηρίων.

 

3. Μετά τρίτη καταδικαστική απόφαση εντός της αυτής θεατρικής περιόδου σε παράβαση της παραγράφου 1 και των κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αστυνομικών διατάξεων δικαιούται η Αστυνομική αρχή να διατάξει το κλείσιμο του δημοσίου θεάματος και την αφαίρεση της αδείας λειτουργίας αυτού από μιας μέχρι 15 ημερών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.