Βασιλικό διάταγμα 12/8/48 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ειδική Πολεοδομική Επιτροπή περί ης το άρθρο 1 παράγραφος 8 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948, συντίθεται εκ του Προϊσταμένου Οικισμού ως Προέδρου, εκ των Προϊσταμένων των διευθύνσεων:

 

α) Πολεοδομίας,

β) Πολεοδομικών Μελετών,

γ) Μελετών Οικιστικών Έργων,

δ) Αρχιτεκτονικών Μελετών,

ε) Κατασκευών και

 

εκ του Επιθεωρητού Πολεοδομίας Αττικής.

 

2. Τα μέλη της Επιτροπής απόντα ή κωλυόμενα αναπληρώνονται υπό των νομίμων αναπληρωτών αυτών εν τη υπηρεσία εκάστου.

 

3. Τον πρόεδρο της Επιτροπής απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει εν τη Προεδρεία της Επιτροπής, ο Διευθυντής Πολεοδομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 09-10-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 232/Α/1959).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.