Βασιλικό διάταγμα 12/9/69b

ΒΔ 12-09-1969: Περί τροποποιήσεως των περί ύψους των οικοδομών διατάξεων Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 12-09-1969: Περί τροποποιήσεως των περί ύψους των οικοδομών διατάξεων Αθηνών, (ΦΕΚ 178/Δ/1969), 30-09-1969.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη του άρθρου 9 αυτού, των άρθρων 1 και 3 παράγραφος 3 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 περί συμπληρώσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων (ΦΕΚ 266/Α/1968) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1006/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, όπως και την υπ' αριθμόν 649/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Το εν εδάφιο ζ του άρθρου 2 του από 30-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί όρων δομήσεως εν Αθήναις (ΦΕΚ 249/Α/1955) μνημονευόμενο υπ' αριθμόν 2 διάγραμμα υψών τροποποιείται όσον αφορά μόνον το ύψος των οικοδομών των κειμένων επί των δύο οικοδομικών τετραγώνων που περιβάλλονται υπό των οδών Καραγεώργη της Σερβίας, Νίκης, Μητροπόλεως και της πλατείας Συντάγματος, και ορίζεται ενιαία στάθμη των ανεγειρομένων οικοδομών ύψους 28,37 m μετρούμενο από της τομής των οικοδομικών γραμμών της πλατείας Συντάγματος και της οδού Καραγεώργη της Σερβίας ως εμφαίνεται εις το υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Ε32935/1969 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπ' αύξοντα αριθμόν 2)α και υπό κλίμακα 1:2.000 ούτινος συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται κατωτέρω.

 

bd.12.9.69.4

 

Υπεράνω της στάθμης ταύτης απαγορεύεται η ανέγερσις οιουδήποτε κτίσματος κυρίου ή βοηθητικού ή οιασδήποτε εγκαταστάσεως.

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων 'Έργων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 12-09-1969

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.