Βασιλικό διάταγμα 18/2/55

ΒΔ 18-02-1955: Περί τροποποιήσεως, αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς Αττικής και των ορών και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 18-02-1955: Περί τροποποιήσεως, αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς Αττικής και των ορών και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 46/Α/1955), 26-02-1955.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη τα άρθρα 3, 9 και 70 αυτού, τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων και δη της παραγράφου 8 του άρθρου 1 αυτού και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 48/1952, 5, 13, 59 και 61 του έτους 1953, 14Α, 38 και 58 του έτους 1954 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Δροσιάς, την υπ' αριθμόν 124/1954 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας, τις υπ' αριθμούς 230, 436, 461 και 743 του έτους 1954 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Οικισμού, την υπ' αριθμόν 85/1955 γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 1 παράγραφος 8 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 Επιτροπής και την υπ' αριθμόν 27/1955 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον αυτόν επί του Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 18-02-1955.

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.