Βασιλικό διάταγμα 18/3/67 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Όταν υφιστάμενη οικοδομή οιουδήποτε οικοδομικού συστήματος (άρθρο 6) εκτείνεται τυχόν πέρα των πλαγίων ή του οπίσθιου ορίου του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου (άρθρο 5 παράγραφος 2), επιτρέπεται όπως, εις περίπτωση προσθήκης ενός ή περισσοτέρων ορόφων επ' αυτής, εις έκαστος των προστιθέμενων ορόφων εκτείνεται και επί του πέρα των ως άνω ορίων του οικοδομήσιμου τμήματος της υφιστάμενης οικοδομής, υπό τον απαραίτητο πάντοτε όρο όπως αφεθεί ανοικοδόμητος σε άλλη θέση είτε ενός ή περισσοτέρων των προστιθέμενων ορόφων είτε των υπέρ αυτούς τυχόν επιτρεπόμενων όπως προστεθούν, έκταση ίση προς την εκ της ως άνω υπέρβασης των ορίων του οικοδομήσιμου τμήματος συνολικώς προκύπτουσα επιπλέον επιφάνεια ορόφων.

 

Η έκταση αυτή επιβάλλεται να είναι ενιαία καθ' έκαστο όροφο και να μένει καθ' ολοκληρία ακάλυπτη.

 

Η παρέκκλιση αυτή ισχύει μόνο εφόσον δεν υφίσταται τυχόν οριστική και τελεσίδικη πράξη κατεδάφισης της καθ' υπέρβαση του οικοδομήσιμου τμήματος ή του μέγιστου ποσοστού κάλυψης μέρους της υφιστάμενης οικοδομής ως αυθαίρετου ή επικίνδυνου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.