Βασιλικό διάταγμα 26/7/59

ΒΔ 26-07-1959: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πανοράματος (Θεσσαλονίκης) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως και οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 26-07-1959: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πανοράματος (Θεσσαλονίκης) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως και οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 154/Α/1959), 06-08-1959.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη τα άρθρα 1, 3 και 9 αυτού και την υπ' αριθμόν Α28417/28-05-1958, του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 165/Β/1958) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 68/1958 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πανοράματος (Θεσσαλονίκης), τις υπ' αριθμούς 558/1958, 671/1958 και 19/1959 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Οικισμού, την υπ' αριθμόν 2/1959 γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 1 παράγραφος 8 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 Επιτροπής, ως και την υπ' αριθμόν 219/1959 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Εις τον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Κέρκυρα τη 26-07-1959

 

Παύλος Β.

 

Ο Επί του Οικισμού Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.