Βασιλικό διάταγμα 30/65

ΒΔ 30/1965: Περί τροποποιήσεως εν μέρει του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών δια την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 30/1965: Περί τροποποιήσεως εν μέρει του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών δια την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, (ΦΕΚ 9/Α/1965), 16-01-1965.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

1. Το εδάφιο Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3155/1955 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών,

 

2. Το άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος της 25-11-1929 περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων (ΦΕΚ 421/Α/1929)

 

3. την υπ' αριθμόν 802/1964 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 30-12-1964.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.